Kniha Living his American Dream and then Alpha Code je autobiografickým portrétem česko-slovenského emigranta do USA, podnikatele, cestovatele, filantropa,testovacího jezdce Ferrari hollywoodského producenta a scénáristy Milana Friedricha, který za svůj dosavadní život prožil tolik vzrušujících situací a dobrodružství, že místy připomíná scénář akčního filmu. Kniha vypráví o Milanově dětství, odchodu do Ameriky, sleduje jeho první úspěchy a pády v podnikání, věnuje se také jeho osobnímu životu a spirituálnímu vývoji. Milanova životní filozofie, která za jeho život prošla značným vývojem, spočívá v uvědomění si, že „my všichni se stáváme tím, nad čím přemýšlíme nejčastěji”.

S tímto postojem se Milan dostal přes mnohá odvětví lidské činnosti až k natáčení a produkci hollywoodských filmů, z nichž nejnovější je česko-americký film Alpha Code, vyprávějící o Milanově kontaktu s mimozemskou civilizací. Kniha navazuje a rozvíjí děj filmu, což čtenáři umožňuje dozvědět se všechny souvislosti, které autora k natočení filmu vedly a také mu odtajní místa, na kterých se v Ceské republice odehrály Milana blízká setkání třetího druh

© 2019 Alpha Hollywood Studios

100 Universal City Plz
Bungalow 5183
Universal City, CA 91608

(818) 733-3700 T
(818) 733-3454 F